3. 3. Kamil

Zítra: Stela
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti a památky obce

Zajímavosti a památky obce

U cesty do Vinar stojí dřevěný kříž, od něhož pochází i místní název polí "U kříže". Půhončí dům č. 14 má v průčelí zachovalý partikus, což je sloupová plochostropá předsíň. Kaple Antonína Paduánského postavena roku 1660 rychtářem Janem Pavlíčkem. Druhá verze uvádí rok 1718 - pravděpodobně se jedná o již zděnou stavbu, která nahradila původní. Kaple je barokního slohu, nyní je po generální opravě, včetně oltáře, oboustranných lavic a kůru. V roce 1992 byl do věž umístěn původní půhončí zvon. Bohoslužby se zde konají jen o hodech na sv. Antonína (13. června), ačkoliv se obec při stavbě zavázala, že ji bude udržovati a třikrát ročně doveze kněze z fary v Penčicích ku sloužení mše svaté.

Kaple je též opatřena bohoslužebnými potřebami. Při generální opravě byl nalezen ve výklenku oltáře konsekrační lístek s latinským textem. Český text pořídila Dr. Jana Zachová z Historického ústavu AV ČR Praha dne 28. 8. 1995. Text zní: "Roku 1718 dne 9. července. Já, František Julianus, Svaté říše římské hrabě z Bredy, titulární biskup hipponský, sufragán a kanovník katedrálního kostela olomouckého, jsem posvětil tento přenosný oltář a vložil jsem do něj ostatky sv. biskupa Fortunata a mučedníků sv. Placida a sv. Severina." Kaple též obsahuje darovaný obraz Panny Marie z roku 1726 od Tomáše Bradáče a dřevěnou sošku sv. Antonína Paduánského, nyní zrestaurovanou. Bašta - vápencová pec válcovitého tvaru z kamene. Její umístění je pod trafostanicí u "Dvora". Při silnici do Zábeštní Lhoty poblíž nejvyššího bodu katastru obce stojí kaple Jarošova, jmenovaná podle svého donátora - zbudovatele rychtáře Jaroše.

socha sv. Augustina kaple Drbalova

U cesty do Lazník stojí kaple Drbalova. Dnes zvaná Kolářova, dle majitelky Kolářové, vnučky zakladatele půhončáka z č. 1 Drbala. Na pravé straně cesty do Zábeštní Lhoty byla postavena roku 1810 socha sv. Augustina, z kamene umělecky tesaná. Po čas války byla poškozena a uložena v obecní kapli. Nyní je zrestaurována a umístěna na podstavci u kaple. Zámek, "Dvůrů postavený nad obcí svobodným pánem Josefem baronem Eichhofem. Nynější podoba je z roku 1842. Kašna na vodu leží uprostřed návsi. Silný zdroj vody. Kříž a sochy P. Marie a sv. Jana Evang., jichž však již není (kamenný kříž stával při nové silnici za Eichhofovým dvorem).