Drobečková navigace

Úvod > Nová struktura - nemazat > Obecní úřad - převzít > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

OZV 1-2019, o místním poplatku za komunální odpad

1. 1. 2020

OZV 2-2019, o místním poplatku ze psů

1. 1. 2020

OZV 3-2019, svoz komunálního odpadu

1. 1. 2020

OZV 1-2020, zrušovací vyhláška, kterou se ruší OZV 4-2019

11. 5. 2020

OZV-1-2017, pravidla pro pohyb psů

10. 2. 2017

OZV 2-2013, veřejný pořádek

3. 9. 2013