7. 6. Iveta, Slavoj

Zítra: Medard
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Územní plán obce

Územní plán obce

I. Územní plán

Textová část

Grafická část

I/1 Výkres základního členění území

I/2 Hlavní výkres

I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

I/4 Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury

II. Odůvodnění územního plánu

Textová část

Grafická část

II/1 Koordinační výkres

II/2 Výkres širších vztahů 

II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

II/4 Výkres technické infrastruktury 

Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Sobíšky vydán 

Územní plán obce Sobíšky byl schválen Zastupitelstvem obce Sobíšky dne: 3. 2. 2020

Územní plán obce Sobíšky nabyl účinnosti dnem: 18. 2. 2020.

 

Stavební uzávěra v obci Sobíšky

Opatření obecné povahy č. 1/2022 - Vypořádání námitek 

Grafická příloha