29. 11. Zina

Zítra: Ondřej
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Sobíšky  

2. Důvod a způsob založení

Obec Sobíšky (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 • Knihovna
 • Hasiči

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Sobíšky
  Sobíšky 8
  751 21 Prosenice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Sobíšky
  Sobíšky 8
  751 21 Prosenice

 • 4.3 Úřední hodiny

        PO: 16 - 17 hodin       

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1882979349/0800

6. IČ

00636576

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Rok 2022

Žádost č. 1 

Poskytnutí informace k žádosti č. 1

Žádost č. 2

Poskytnutí informace k žádosti č. 2

Žádost č. 3

Poskytnutí odpovědi k žádosti č. 3

Příloha k žádosti č. 3

Žádost č. 4

Poskytnutí odpovědi k žádosti č. 4

 

Rok 2021

Žádost č. 1 podle zákona č. 106/1999 Sb./ vyřízení žádosti

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. k žádosti č. 1

Příloha 1

Příloha 2

Žádost č. 2 podle zákona č. 106/1999 Sb./ vyřízení žádosti - odloženo

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. k žádosti č. 2

Žádost č. 3 podle zákona č. 106/1999 Sb./ vyřízení žádosti - odloženo

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. k žádosti č. 3

Žádost č. 4 podle zákona č. 106/1999 Sb./ vyřízení žádosti

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. k žádosti č. 4

Žádost č. 5 podle zákona č. 106/1999 Sb./ vyřízení žádosti

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. k žádosti č. 5/ rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Žádost č. 6 podle zákona č. 106/1999 Sb./ vyřízení žádosti

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. k žádosti č. 6/ částečné odmítnutí žádosti

Příloha č. 1 k žádosti č. 6

Příloha č. 2 k žádosti č. 6

Žádost č. 7 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. k žádosti č. 7/odmítnutí žádosti

Žádost č. 8 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., k žádosti č. 8

Příloha k žádosti č. 8

Žádost č. 9 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí odpovědi podle zákona č. 106/1999 Sb. k žádosti č. 9

Příloha č. 1 k žádosti č. 9

Příloha č. 2 k žádosti č. 9

Příloha č. 3 k žádosti č. 9

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Informování občanů o odpadovém hospodářství